Nieuwe brede school Hippolytushoef

ingevoerd op 12-07-2018

Een baken in het Dorp, dat moet de brede school Hippolytushoef  volgens het team gaan worden. Met een natuurlijke uitstraling, waar kinderen zich in alle vrijheid kunnen ontwikkelen. We zijn twee  maanden geleden gestart met het ontwerpproces van de nieuwe school  en zullen u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkeling.

De nieuwe school zal gebouwd worden op de huidige locatie van De Kei. Het bestaande gebouw is niet geschikt om modern onderwijs in te geven en zal voor een groot deel gesloopt worden.  Het frontgebouw van de huidige Kei vormt echter een karakteristiek gezicht naar de Elft. Getracht zal worden om dit bouwdeel te behouden en de nieuwbouw hier op aan te laten sluiten. In het frontgebouw zullen met name de ondersteunende functies worden ondergebracht, zodat de lesruimten, die rond leerpleinen zullen worden georganiseerd op een optimale wijze in de nieuwbouw kunnen worden geplaatst. Deze nieuwbouw zal een eigentijdse uitstraling krijgen, maar zal ook aansluiting zoeken bij het bestaande gebouw. Op een eigentijdse manier zullen regionale kenmerken worden verwerkt in de gevels.

De leerpleinen, waaromheen de lokalen gelegen zullen zijn, vormen de centrale ruimtes in het gebouw. Hier vinden lesactiviteiten plaats in verschillende groep samenstellingen. Na de zomervakantie gaan we verder met het ontwerpproces. Wij verwachten eind september met verdere informatie te kunnen komen over de plannen voor de nieuwbouw.

 

 

brede school brede school