Nieuwsbrief 19 maart

Beste ouders,

Corona-maatregelen

Vorige week konden wij met elkaar nog niet vermoeden dat vanaf maandag 16 maart alle scholen dicht zouden zijn. Inmiddels zijn alle kinderen thuis hard aan het werk, met hun eigen lespakket op papier, via verschillende educatieve computerprogramma’s en via Snappet. De lokalen op school zijn leeg, de leerkrachten werken zoveel mogelijk vanuit huis en proberen op verschillende manieren toch het contact met de leerlingen in stand te houden.

Tot en met 6 april is de school beperkt bereikbaar voor dringende vragen of noodzakelijke opvang. Dagelijks zijn er tussen 08.00 en 16.00 uur twee leerkrachten aanwezig die de telefoon kunnen beantwoorden of eventueel een nieuw schriftje aan een leerling kunnen geven. Via FIEP en de mail kan natuurlijk altijd contact gezocht worden met de leerkracht.

Over de opgave voor noodzakelijk opvang van kinderen ontvangen jullie via FIEP een afzonderlijk bericht.

Centrale Eindtoets groep 8

Woensdag 18 maart heeft onderwijsminister Slob besloten dat dit jaar de Centrale Eindtoets voor de leerlingen van groep 8 niet doorgaat. Voor meer informatie hierover zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/documenten/kamerstukken/2020/03/18/eindtoets-2020

Witte Donderdagviering en Palmpasen

We kunnen natuurlijk nog niet in de toekomst kijken, maar het is wel duidelijk dat het versieren van de Palmpaasstokken dit jaar niet zal lukken. We houden alle ontwikkelingen goed in de gaten en beslissen rond 6 april of en in welke vorm Witte Donderdag gevierd gaat worden. We houden jullie op de hoogte hierover.

The Leader in Me

We zijn enorm trots op onze leerlingen. Veel kinderen laten zien dat zij in de afgelopen jaren een proactieve houding hebben ontwikkeld. Dit merken we aan de inzet die de kinderen tonen bij het thuis werken met Snappet. De leerkrachten volgen via de computer welke kinderen op Snappet aan het werk zijn en hoe dit verloopt (dit gebeurt normaal gesproken tijdens de les op school ook). Een dikke pluim!

Leader in Me-oudercafé

Het Leader in Me-oudercafé van 2 april kan natuurlijk niet doorgaan. Gelukkig hebben we verderop in het schooljaar ook nog oudercafés in de planning staan. We hopen dat we één van deze momenten kunnen gebruiken om alsnog een Leader in Me-oudercafé te organiseren.