Fit & Fun Lockdown

Nu de lockdown voortduurt en onze naschoolse activiteit ‘Fit & Fun lockdown-editie’ op veel plaatsten lijkt te voldoen aan een behoefte, gaan we hier in veel kernen mee door zolang de kinderen nog thuis aan het werk zijn.

Naast veel positieve reacties, krijgen we natuurlijk ook zo nu en dan kritische opmerkingen hierover. Daarom nog even alle genomen maatregelen op een rijtje:

Maximaal 30 kinderen per editie, vooraf inschrijven
Alleen inschrijven mogelijk voor je eigen kern/dorp
Alleen voor kinderen die zelfstandig naar de locatie kunnen komen, dus geen extra reisbewegingen/ontmoetingen van volwassenen
Maximaal 2 instructeurs aanwezig, die onderling 1,5 m afstand bewaren
Activiteiten met minimaal fysiek contact van de kinderen onderling
Gebruik van minimale hoeveelheid materiaal, dat uiteraard na gebruik steeds schoongemaakt wordt

Hiermee hopen we alles zo veilig mogelijk te kunnen laten verlopen, en toch de kinderen even goed te laten bewegen (en wellicht de ouders even een uurtje te ontlasten). Dit alles binnen de RIVM-maatregelen en mogelijkheden die we nu hebben. Mochten er wijzigingen in de maatregelen komen die hier van invloed op zijn, dan passen we dit aan of gaan indien nodig over tot afgelasting.

gym gym