Nieuws van de MR

In de bijlage kunnen jullie het laatste nieuws van de MR lezen.

Medezeggenschapsraad Henricusschool Medezeggenschapsraad Henricusschool